Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 82
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Ochotnicza Straż Pożarna
Miejscowość Popkowice
kod pocztowy 23-250
adres (ulica) Popkowice 4
obszar administracyjny Gmina Wilkołaz, Gmina Urzędów
teren prowadzenia zbiórek Ostrów, Popkowice, Zadworze, Skorczyce, Leszczyna, Ewunin, Zalesie, Wilkołaz
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka darów przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie

1.1 odzież 34.0000
1.2 obuwie 10.00
1.3 zabawki 13.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 4.00
1.7 słodycze 12.00
1.8 żywność długoterminowa 58.00
1.9 ziemiopłody 75.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania
 1. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Rudniku Szlacheckim
 2. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie. Lista wolontariuszy:
 • Emil Ryniewski               02376
 • Mateusz Drozda             02377
 • Wioleta Przybycień        02378
 • Aneta Domańska           02379
 • Damian Jabłoński          02380
 • Emilia Chrzanowska      dziecko
 • Julka Wnuk                    dziecko
 • Krystian Jędrasik           dziecko
 • Marcel Jędrasik             dziecko
 • Marcel Dzięsław            dziecko
 • Natalia Owczarek          dziecko
 • Oliwia Zając                  dziecko
 • Patryk Morski                dziecko
 • Szymon Chrzanowski   dziecko