Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 40
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejscowość Spiczyn
kod pocztowy 21-077
adres (ulica) Spiczyn 10C
obszar administracyjny wieś
teren prowadzenia zbiórek gmina Spiczyn
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5317131
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.spiczyn.naszops.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 180.49
1.2 obuwie 20.10
1.3 zabawki 30.15
1.4 książki 50.34
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 5.50
1.7 słodycze 26.50
1.8 żywność długoterminowa 300.30
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.03
2.1 krótki opis tych innych darów biżuteria
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 33
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 6
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 12
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania