Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 38
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-861
adres (ulica) Śliwińskiego 5
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa nr 43 w Lublinie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Polski Czerwony Krzyż
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7411305
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://sp43.lublin.eu

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 17.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 10.50
1.4 książki 2.50
1.5 artykuły szkolne 9.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 5.50
1.7 słodycze 12.00
1.8 żywność długoterminowa 55.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Lubelski Oddział PCK, Lublin
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 43 w Lublinie za wsparcie i aktywny udział w akcji. Dziękuję dyrekcji szkoły: Pani Dyrektor Elżbiecie Pieczonce, Pani Wicedyrektor Małgorzacie Rodzik oraz wolontariuszom:  p. Annie Sołydze, p. Annie Mareczko, p. Joannie Sadowskiej - Pszczole, p. Jolancie Kucińskiej, p. Marcie Rycerz, p. Dorocie Klimek, p. Ewie Kidybie, p. Bożenie Podsiodło, p. Annie Gąsior, p. Annie Usarek, p. Iwonie Taracha.

Szef sztabu: Anna Spustek