Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 25
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Fundacja Bambini Dzieciom
Miejscowość Biłgoraj
kod pocztowy 23-400
adres (ulica) Żołnierzy Wojska Polskiego 4
obszar administracyjny m. Biłgoraj i powiat biłgorajski
teren prowadzenia zbiórek siedziba fundacji m. Biłgoraj i powiat biłgorajski
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Dom Dziecka nr 1 oraz Dom Dziecka nr 2 w Zwierzyńcu
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 50-0359031
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://fundacjabambini.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 7.00
1.2 obuwie 8.00
1.3 zabawki 6.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 2.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 4.00
1.7 słodycze 15.00
1.8 żywność długoterminowa 0.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 147.00
2.1 krótki opis tych innych darów rower, x3 ; akcesoria sportowe x 2 ; zestaw talerzy i garnków x 2 ; sprzęt RTV x 2
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów Nowa Gazeta Biłgorajska
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego Dom Dziecka Nr 1 i 2 w Zwierzyńcu
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 31
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania