Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 66
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Miejscowość Nasutów
kod pocztowy 21-025
adres (ulica) Nasutów, 209 A
obszar administracyjny Gmina Niemce
teren prowadzenia zbiórek budynek szkoły
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Bractwo św. Brata Alberta
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7566475
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://nasutowszkola@interia.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

https://nasutowszkola.edupage.org/news/?gtnid=1362#news-1362

 

1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 2.00
1.7 słodycze 9.20
1.8 żywność długoterminowa 58.30
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania