Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 33
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
Miejscowość Biłgoraj
kod pocztowy 23-400
adres (ulica) Kościuszki 98
obszar administracyjny miasto Biłgoraj
teren prowadzenia zbiórek szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6867978
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji hhttp://www.rcezbilgoraj.lbl.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 15.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 4.00
1.7 słodycze 9.00
1.8 żywność długoterminowa 249.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 12
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Składam serdeczne podziękowanie za pomoc w przeprowadzeniu akcji PDPZ na terenie szkoły

Pani dyrektor Annie Olszowy

Panu dyrektorowi Jarosławowi Dubiel

Pani Katarzynie Głowickiej

Pani Marcie Dołomisiewicz-Misiura

oraz Natalii Niedzwieckiej, Zofii Mazgaj i wszystkim wolontariuszom.

szef sztabu

Monika Popko