Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 130
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
Miejscowość Paczew
kod pocztowy 21-200
adres (ulica) 11 Listopada 90
obszar administracyjny Parczew
teren prowadzenia zbiórek Galeria Fabel
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 83-3551239
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://sp1parczew.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka produktów żywnościowych przez chętnych wolontariuszy przy sklepie Stokrotna w Galerii Fabel.

Adres:

Galeria Fabel

ul. Zwycięstwa 9

21-200 Parczew

1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 3.00
1.7 słodycze 5.00
1.8 żywność długoterminowa 25.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Rodziny ze Szkoły Podstawowej nr 1, Parczew
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 10
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Justyna Zmysłowska - szef sztabu

Dorota Matuszewska- pedagog szkolny

Agnieszka Kamińska- wolontariusz

Małgorzata Kunaszyk- wolontariusz

Ewa Lidak- wolontariusz