Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 35
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miejscowość Chełm
kod pocztowy 22-100
adres (ulica) Kolejowa 8
obszar administracyjny miasto Chełm
teren prowadzenia zbiórek miasto Chełm i powiat
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 82-5658259
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://moprchelm.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
  • zbiórka Uliczna w dniu 2.12.2023 roku,
  • zbiórka stacjonarna w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie do dnia 23.12.2023 roku
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 11.00
1.7 słodycze 20.00
1.8 żywność długoterminowa 312.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 2
3.2 zbiórki stacjonarne 2
4.1 nazwa Mediów Bon Ton Radio
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej MOPR Chełm
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 30
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 90
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Szef Sztabu Akcji Nr 35 przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie składa podziękowania:

  • Pani Annie Dąbrowskiej-Banaszek Posłance na Sejm RP,
  • Pani Katarzynie Sadowskiej-Twardzik Dyrektorowi Zespołu Żłobków Miejskich w Chełmie wraz             z pracownikami,
  • Pani Katarzynie Sokołowskiej Dyrektorowi Chełmskiej Biblioteki Publicznej wraz                      z pracownikami,
  • Panu Mariuszowi Gałęziowskiemu Komendantowi Straży Miejskiej w Chełmie wraz                               z funkcjonariuszami,
  • Firmie Mondi Dorohusk Sp. z o.o.,
  • rodzinie Państwa Zwolak