Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 42
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie jesteś sam"
Miejscowość Kutno
kod pocztowy 99-300
adres (ulica) Kilińskiego 1
obszar administracyjny Kutno
teren prowadzenia zbiórek Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie jesteś sam"
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie jesteś sam"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 24-2549010
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Na terenie biura punktu pomocowego stowarzyszenia

1.1 odzież 500.0000
1.2 obuwie 20.00
1.3 zabawki 30.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 5.00
1.7 słodycze 158.32
1.8 żywność długoterminowa 1056.07
1.9 ziemiopłody 50.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów Marek Gołębiewski TV KUTNO
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie jesteś sam"
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 63
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 63
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 63
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

1. Pan Zbigniew Burzyński - Prezydent Miasta Kutno

2. Pan Janusz Nowicki

3. Pani Elżbieta Banasiak

4. Zarząd Zarządu Inwestycji w Kutnie

5. Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kutnie

6. Libner  Polska Sp. z o.o w Kutnie

7. Kelloggs Distribution Centre w Kutnie

8. Gram Sądeccy Sp. J.  w Płocku

9. Sklep spożywczy GRAM MARKET w Kutnie

10. Ciesielski Owoce - Warzywa Łukasz Ciesielski, Marianka

11. Bank Żywności w Kutnie

12. Randstad Kutno - Agencja Pracy

13. Pani Agnieszka Makuła

14. Pan Zbigniew Materski

15. Pani Moniką Kowalska - Saftawy

16. Młyn A. i S. Jajka w Kutnie

17. D. S. "Smith" Sp. z o.o.

18. Pani Jolanta Kamińska

19. Pani Ewa Popławska

20. Szymon Sobczyk uczeń IV klasy Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. St. Kostki w Kutnie

21. Zuzanna Znyk uczennica IV klasy Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Sw. St. Kostki w Kutnie

22. Anastazja  Reterska uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej nr 1 im T. Kościuszki w Kutnie

23. Borys Walczak uczeń klasy VB Szkoły Podstawowej nr 369 im Antoniego Boleslawa Dobrowolskiego w Warszawie