Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 72
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkolno - Przedszkolny
Miejscowość Firlej
kod pocztowy 21-136
adres (ulica) Partyzancka
obszar administracyjny Gmina Firlej
teren prowadzenia zbiórek Zespół Szkolno- Przedszkolny w Firleju
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-8575015
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji www.http://spfirlej.szkolnastrona.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

https://spfirlej.szkolnastrona.pl/

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 86.00
1.7 słodycze 0.00
1.8 żywność długoterminowa 25.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów 0,00
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej 0
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego 0
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie / Lublin
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 0
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 0
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 10
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Lista przyjaciel akcji ,, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 

Wolontariat Szkolny ,, Pomocna dłoń” w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Firleju.

 1. Zofia Grądek
 2. Weronika Sysiak
 3. Martyna Mitura
 4. Maja Pełka
 5. Gabriela Wiącek
 6. Weronika Sikorska
 7. Alicja Wolska
 8. Julia Warszawska
 9. Lena Wolińska
 10. Julia Flisiak
 11. Klaudia Szymańska
 12. Zuzia Gołębiowska
 13. Oliwia Buda
 14. Lena Kusyk
 15. Małgorzata Kusyk
 16. Zosia Cybul
 17. Karina Michalik

Wolontariusze dorośli z akcji PDPZ

 1. Adela Dziedzic
 2. Iwona Latek
 3. Sylwia Dobek
 4. Magdalena Firczuk
 5. Beata Kożuszek
 6. Katarzyna Osik
 7. Paulina Wróblewska
 8. Magdalena Kusyk
 9. Jarosław Gryglicki