Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 107
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji BOGDANKA LUK
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-611
adres (ulica) Kazimierza Wielkiego 8
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek Hala Globus im. Tomasza Wójtowicza
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji, Rodzinny Dom Dziecka Lublin
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://lkpslublin.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka w Hai Globus podczas meczu siatkówki

1.1 odzież 5.00
1.2 obuwie 2.00
1.3 zabawki 29.00
1.4 książki 14.00
1.5 artykuły szkolne 30.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 250.00
1.8 żywność długoterminowa 5.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 2
3.2 zbiórki stacjonarne 2
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Rodzinny Dom Dziecka - Lublin
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 10
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania

BOGDANKA LUK LUBLIN