Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 60
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela
Miejscowość Jakubowice Konińskie
kod pocztowy 21-003
adres (ulica) Szkolna 69
obszar administracyjny gmina Niemce
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5012121
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://spjakubowice.szkolna.net/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

https://spjakubowice.szkolna.net/n,mecz-slodkich-serc-4

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 3.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 4.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 2.00
1.7 słodycze 41.50
1.8 żywność długoterminowa 19.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania