Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 46
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół Nr 3
Miejscowość Kutno
kod pocztowy 99-300
adres (ulica) Kościuszki 24
obszar administracyjny Kutno
teren prowadzenia zbiórek Zespół Szkół Nr 3
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie jesteś Sam"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 24-3557879
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 29.50
1.2 obuwie 0.50
1.3 zabawki 16.00
1.4 książki 5.20
1.5 artykuły szkolne 7.50
1.6 środki czystości i higieny osobistej 13.60
1.7 słodycze 11.70
1.8 żywność długoterminowa 13.50
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Stowarzyszenie "Nie jesteś sam", Kutno
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 6
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 42

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania dla:

Pani Agnieszki Drapińskiej - wolontariusza

dyrekcji Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie