Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 48
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-117
adres (ulica) Podwale 11
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek Zespół Szkół nr 1 im.W. Grabskiego
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Caritas
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5322412
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://zs1.lublin.eu/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

08.12 2023r w naszej szkole - Zespół Szkół nr 1im. W. Grabskiego w Lublinie nauczyciele przygotowali przedstawienie gdzie biletem wstępu były dary na rzecz akcji PDPZ

1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 222.5
1.7 słodycze 4.5
1.8 żywność długoterminowa 11.7
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania

Dla wolontariuszy:

Małgorzata Rogowska , Ewa Jóźwiak, Dorota Szczerba, Małgorzata Sobczuk, Monika Szewczyk, Iwona Wysokińska, Małgorzata Policha, Anna Chodoła Marta Suduł, Barbara Radomska

Dla pozostałych nauczycieli którzy brali udział w przedstawieniu i pomogali w akcji:

Elżbieta Sękowska, Monika Banasiewicz, Piotr Choduń, Krzysztof Zając, Jerzy Chruściel, Anna Godzina, Mirosława Ostasz, Jarosław Włoszek, Łukasz Chabros, Waldemar Steczkowski, Mirosław Pietraś, Agnieszka Piszcz, Anna Sikora, Joanna Sęk,Urszula Zwijacz, Tomasz Winiarczyk, Małgorzata Zdańkowska, Agnieszka Polak, Anna Golik, Małgorzata Soszka-Ciężka, Robert Podlecki, Piotr Nizioł, Barbara Kozyra, Anna Mazur, Michał Schulz, Grażyna Polakowska,, Iza Woś, Agnieszka Kasprzak, Jacek Kozyra, Anna Sieduszewska, Iwona Smyk, Barbara Klepacka, Katarzyna Kozłowska, Dominka Mokrzycka