Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 123
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Oświatowy
Miejscowość Jedlanka
kod pocztowy 21-450
adres (ulica) Warszawska 13
obszar administracyjny gmina Stoczek Łukowski
teren prowadzenia zbiórek Jedlanka
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Ośrodek(ki) Szkolno Wychowawcze
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 25-6405826
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://zojedlanka.szkolna.net/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 1.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 29.39
1.7 słodycze 18.17
1.8 żywność długoterminowa 173.97
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Placówka Wielofunkcyjna w Łukowie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 30
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania