Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 45
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Niepubliczne Przedszkole "Moje Przedszkole"
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-045
adres (ulica) J. Bema 1
obszar administracyjny Lublin
teren prowadzenia zbiórek przedszkole
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka darów w ramach akcji
"Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"
była realizowana na terenie placówki Niepubliczne Przedszkole "Moje Przedszkole" ul. J. Bema 1, 20-045 Lublin,
w dniach 27 listopada - 15 grudnia 2023 r.

W akcję zaangażowani byli wychowankowie przedszkola wraz z ich rodzicami, a także wszyscy pracownicy placówki oraz dyrekcja przedszkola.

1.1 odzież 12.5000
1.2 obuwie 1.15
1.3 zabawki 1.80
1.4 książki 2.20
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 2.00
1.7 słodycze 0.50
1.8 żywność długoterminowa 1.80
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy za udział w tej wspaniałej dobryczynnej akcji!

Dziękujemy za otwarte serca!