Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Ewa
Nazwisko Dados

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Radio Lublin S.A.
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-030
adres (ulica) ul. Obrońców Pokoju 2
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek woj.lubelskie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Bractwo św. Brata Alberta
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5364260
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.polskie.radio.lublin.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

https://www.pdpz.pl/wuzd2022/

1.1 odzież 3836.55
1.2 obuwie 305.60
1.3 zabawki 445.10
1.4 książki 460.15
1.5 artykuły szkolne 26.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 389.15
1.7 słodycze 4700.93
1.8 żywność długoterminowa 7087.50
1.9 ziemiopłody 580.00
2.2 inne dary 587.40
2.1 krótki opis tych innych darów wg odrębnego załącznika
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów www.pdpz.pl facebook Radio Lublin TV Lublin Dziennik Wschodni Kurier Lubelski Gość Niedzielny Polskie Radio S.A. - patronat korporacyjny
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej MOPR Lublin
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego wiele placówek - przez GMA
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży Lublin Caritas Lublin Polski Czerwony Krzyż o/Lublin Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/ Lublin Bractwo św. Brata Alberta Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 3917
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 2915
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 2047
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania