Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Paweł
Nazwisko Wawer

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej
Miejscowość Łęczna
kod pocztowy 21-010
adres (ulica) Litewska 16
obszar administracyjny gmina Łęczna
teren prowadzenia zbiórek gmina Łęczna
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁĘCZNEJ
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7522655
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.orw-leczna.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 1.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 42.00
1.7 słodycze 4.00
1.8 żywność długoterminowa 9.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁĘCZNEJ
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 10
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

- Pan Leszek Włodarski Burmistrz Łęcznej

-Urząd Miejski w Łęcznej

-dzieci i pracownicy Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łęcznej,

-Pani Jolanta Jaroszek Dom Chleba - Piekarnia Rzemieślnicza z Bystrzycy,

-pracownicy ORW w Łęcznej