Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 135
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
Miejscowość Leszno Górne
kod pocztowy 67-321
adres (ulica) Szkolna 2A
obszar administracyjny Szprotawa
teren prowadzenia zbiórek Leszno Górne
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 68-3766507
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://lesznogorne.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 5.00
1.2 obuwie 0.50
1.3 zabawki 2.30
1.4 książki 0.50
1.5 artykuły szkolne 4.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 9.20
1.7 słodycze 5.43
1.8 żywność długoterminowa 49.15
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Uczniowie szkoły
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 7
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania