Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 63
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
Miejscowość Potoczek
kod pocztowy 23-313
adres (ulica) Potoczek 42
obszar administracyjny gmina Potok Wielki
teren prowadzenia zbiórek PSP im. Jana Pawła II w Potoczku
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 15-8740271
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://https://psppotoczek.edu.pl/l

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka prowadzona na terenie szkoły

1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 3.19
1.7 słodycze 5.03
1.8 żywność długoterminowa 23.74
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej OPS Potok Wielki
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 11
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 3
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 63

Podziękowania

Podziękowania

Dla p. Agnieszki Graboś - kierownik OPS w Potoku Wielkim

p. Leszka Nosala - Wójta Gminy Potok Wielki

p. Jana Brzozowskiego - dyrektora PSP im. Jana Pawła II w Potoczku

p. Wiesławy Grzybowskiej - szefa sztabu akcji

p. Ewy Kukiełki - wolontariusza akcji

p. Iwony Sulowskiej - wolontariusza akcji

1 podziękowanie proszę bez wpisu dla klasy, która najliczniej włączyła się w udział w akcji