Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 56
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Samorządowe Przedszkole
Miejscowość Komarów-Osada
kod pocztowy 22-435
adres (ulica) Zubowice 19
obszar administracyjny gmina Komarów-Osada
teren prowadzenia zbiórek ZUBOWICE
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6154013
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 4.50
1.8 żywność długoterminowa 82.50
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 1
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 8
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 2
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania dla rodziców i wszystkich darczyńców, którzy wzięli udział w zbiórce w Samorządowym Przedszkolu w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach.

Szczególne podziękowania dla pani  kierownik GOPS  Marzannie Mikuła oraz wszystkim pracownikom , którzy zajęli się dostarczenie darów do dzieci, potrzebujących i rodzin z dziećmi z terenu Gminy Komarów-Osada.