Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 75
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Parafia bł. bpa Władysława Gorala
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-052
adres (ulica) Popiełuszki
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek dzielnica Wieniawa
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Akcja Katolicka Parafia Rzymskokatolicka
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 60-5602640
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://goral.diecezja.lublin.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka przy parafii bł bpa Władysława Gorala w Lublinie

1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 8.50
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 12.50
1.7 słodycze 15.00
1.8 żywność długoterminowa 55.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 0
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 7
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 7
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania