Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 53
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 42
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-552
adres (ulica) Rycerska 9
obszar administracyjny Lublin
teren prowadzenia zbiórek SP nr 42
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny, DPS Betania, Hospicjum Małego Księcia
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5360110
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.sp42.lublin.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 13.5000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 35.50
1.4 książki 8.50
1.5 artykuły szkolne 14.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 17.00
1.7 słodycze 44.00
1.8 żywność długoterminowa 25.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej 0
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego 0
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) DPS Betania Lublin Hospicjum Małego Księcia Lublin
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 60
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 135
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Wolontariusze:

Elżbieta Usar-Kubecka

Marzena Ziółkowska

Dorota Doroz-Michalczyk

Kinga Janicka

 

Wolontariusze uczniowie:

Monika Łączek

Julia Rumak

Karina Bukowińska

Martyna Król

Dawid Szymala