Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 62
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego
Miejscowość Wielkie
kod pocztowy 21-143
adres (ulica) Wielkie 66
obszar administracyjny Gmina Abramów
teren prowadzenia zbiórek Szkoła w Wielkiem
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Dom Dziecka "Nowy Dom"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-8525004
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.spwielkie.szkolnastrona.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 70.00
1.7 słodycze 0.00
1.8 żywność długoterminowa 0.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Dom Dziecka Przybysławice
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 28
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dytektor, nauczyciele i  uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wielkiem