Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Anna
Nazwisko Szalast

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
Miejscowość Chełm
kod pocztowy 22-100
adres (ulica) Kolejowa 8
obszar administracyjny miasta Chełm
teren prowadzenia zbiórek Chełm i powiat
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 82-5658259
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://www.mopr.chelm.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Jak co roku, Społeczny Komitet Organizacyjny akcji przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie organizuje zbiórkę darów na terenie miasta Chełm. Tegoroczną akcję rozpoczynamy 26 listopada 2022 roku. Wolontariusze kwestować będą na terenie chełmskich sklepów od godz. 9:00 do 14:00

– sklep GAMA aleja Piłsudskiego 26
– supermarket Kaufland aleja 3 Maja 20
– sieć sklepów Stokrotka ul. Włodawska 6, ul. Partyzantów 1a, ul.Wolności 3
– delikatesy przy pl. Kupieckim 9
– Galeria Chełmska ul. Rejowiecka 34

Zgodnie z ideą i regulaminem Akcji NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY
Prosimy o wsparcie rzeczowe – (żywność długoterminową, słodycze, środki czystości, nowe zabawki i odzież). Dary zbieramy do 23 grudnia 2022 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie ul. Kolejowa 8 w godz. 7:30 do 15:30

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE PŁYNĄCE Z SERCA

1.1 odzież 29.15
1.2 obuwie 4.92
1.3 zabawki 43.75
1.4 książki 25.35
1.5 artykuły szkolne 7.38
1.6 środki czystości i higieny osobistej 7.25
1.7 słodycze 116.35
1.8 żywność długoterminowa 321.88
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 1
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów Radio Bon Ton w Chełmie
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej MOPR Chełm
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 30
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 64
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 16

Podziękowania

Podziękowania

Za pomoc i wsparcie dziękujemy

  • Pani Annie Dąbrowskiej – Banaszek Poseł na Sejm RP

  • Pani Katarzynie Sadowskiej – Twardzik Dyrektorowi oraz pracownikom Zespołu Żłobków Miejskich w Chełmie

  • Pani Katarzynie Sokołowskiej Dyrektorowi oraz pracownikom Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

  • Panu Mariuszowi Gałęziowskiego oraz funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Chełmie

  • Galerii Chełmskiej

  • Państwu J.J. Suchowierskim „DOM-LUX” w Chełmie

  • Sieci sklepów „GAMA”

  • Kaufland Polska Market Sp. z.o.o.

  •             Rodzina Państwa Zwolak z Chełma