Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 61
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Placówek Oświatowych nr 2
Miejscowość Kraśnik
kod pocztowy 23-200
adres (ulica) Urzędowska 10
obszar administracyjny gmina Kraśnik
teren prowadzenia zbiórek ZPO nr 2
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Hospicjum Małego Księcia
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-8252431
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://psp2.krasnik.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 10.00
1.4 książki 24.00
1.5 artykuły szkolne 26.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 42.00
1.8 żywność długoterminowa 0.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 60
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania