Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 112
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Przedszkole Samorządowe przy Zespole Szkół w Krasnobrodzie
Miejscowość Krasnobród
kod pocztowy 22-440
adres (ulica) Lelewela 37
obszar administracyjny Krasnobród
teren prowadzenia zbiórek Krasnobród, ZS
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6607543
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.zskrasnobrod.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.30
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.60
1.4 książki 0.60
1.5 artykuły szkolne 0.70
1.6 środki czystości i higieny osobistej 1.20
1.7 słodycze 2.90
1.8 żywność długoterminowa 3.90
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 4
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania