Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 52
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-468
adres (ulica) Róży Wiatrów 9
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Bractwo św. Brata Alberta
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7442808
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://sp40.lublin.eu

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 2.00
1.7 słodycze 30.00
1.8 żywność długoterminowa 70.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania

Wolontariat SP 40

Justyna Makowska- dyrektor SP 40