Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 50
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejscowość Łaziska
kod pocztowy 24-335
adres (ulica) Łaziska 61
obszar administracyjny gmina
teren prowadzenia zbiórek Gmina Łaziska
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-8289013
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 3.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 41.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 5.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 10.00
1.7 słodycze 23.50
1.8 żywność długoterminowa 389.50
1.9 ziemiopłody 5193.00
2.2 inne dary 3.00
2.1 krótki opis tych innych darów soki
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów Wspólnota Opolska
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania