Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 148
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
Miejscowość Kutno
kod pocztowy 99-300
adres (ulica) Oporowska 7
obszar administracyjny Kutno
teren prowadzenia zbiórek ZS Nr 1 w Kutnie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie jesteś sam";
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 24-2542397
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http:/www.nowastrona.staszickutno.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 2.00
1.2 obuwie 1.00
1.3 zabawki 2.00
1.4 książki 2.00
1.5 artykuły szkolne 2.50
1.6 środki czystości i higieny osobistej 6.50
1.7 słodycze 7.00
1.8 żywność długoterminowa 50.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Stowarzyszenie "Nie jesteś sam" w Kutnie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 12
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 3
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania