Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 77
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Przedszkole nr 48
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-625
adres (ulica) Leonarda 15
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek Przedszkole nr 48 w Lublinie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-4664770
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://p48.lublin.eu/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Przedszkole nr 48 w Lublinie

https://p48.lublin.eu/

1.1 odzież 10.8000
1.2 obuwie 1.80
1.3 zabawki 12.50
1.4 książki 15.80
1.5 artykuły szkolne 2.70
1.6 środki czystości i higieny osobistej 2.00
1.7 słodycze 28.00
1.8 żywność długoterminowa 14.50
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.20
2.1 krótki opis tych innych darów podest dla dziecka z antypoślizgową powierzchnią
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania