Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 70
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkolno-Przedszkolny
Miejscowość Sobianowice
kod pocztowy 20-258
adres (ulica) Sobianowice 32a
obszar administracyjny gmina Wólka
teren prowadzenia zbiórek ZSP w Sobianowicach
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7510793
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://sp-sobianowice@o2.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka stacjonarna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobianowicach.

1.1 odzież 66.2000
1.2 obuwie 8.50
1.3 zabawki 14.50
1.4 książki 12.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 2.00
1.7 słodycze 11.00
1.8 żywność długoterminowa 41.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 14
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 4
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 70

Podziękowania

Podziękowania

Obsługa: Marta Dzikoń-Dziura, Lidia Trochym, Wioletta Rauk, Bożena Kuna, Anna Pasek, Grzegorz Łuszczak;

Uczniowie: Jan Podgórski i Maja Podgórska, Maciej Pawelec, Aleksandra Łobejko, Marcel Biedak-Ogrodnik, Kajetan Kozak, Oliwia Teter, Jacek Dziewicki, Piotr Stachal, Antoni Józefaciuk, Liliana Stachal, Kacper Wójcik, Rafał Fiuta, Agata Ciąpała, Paweł Taszarek, Franciszek Przybyś, Nikola Szkutnik, Maja Lisowska, Joanna Wrona.