Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 106
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Przedszkole Nr 18
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-024
adres (ulica) Lipowa 12A
obszar administracyjny Śródmieście
teren prowadzenia zbiórek teren przedszkola
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-4664730
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 15.00
1.2 obuwie 4.00
1.3 zabawki 0.20
1.4 książki 0.5
1.5 artykuły szkolne 0.5
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 0.39
1.8 żywność długoterminowa 1.28
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 2.00
2.1 krótki opis tych innych darów obrus, 3 ręczniki, pościel dziecięca
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania