Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 58
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-709
adres (ulica) Krasińskiego
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek Lublin
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5280753
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 28.0000
1.2 obuwie 2.00
1.3 zabawki 10.00
1.4 książki 3.00
1.5 artykuły szkolne 1.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 3.00
1.8 żywność długoterminowa 130.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania