Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Justyna
Nazwisko Zaborek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Przedszkole nr 35
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-468
adres (ulica) Błękitna 5
obszar administracyjny Lublin
teren prowadzenia zbiórek Przedszkole nr 35
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7442874
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://p35.lublin.eu

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Dary zbieraliśmy w Przedszkolu nr 35  Lublinie

1.1 odzież 4.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 2.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 21.34
1.8 żywność długoterminowa 34.98
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Justyna Zaborek

Agnieszka Ogorzała