Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 102
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego
Miejscowość Kutno
kod pocztowy 99-300
adres (ulica) KOŚCIUSZKI 11
obszar administracyjny POWIAT KUTNO
teren prowadzenia zbiórek ZSZ NR 2 w KUTNIE
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Kutnowskie Stowarzyszenie NIE JESTEŚ SAM
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 24-3555961
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://troczewski2.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórki na terenie szkoły.

1.1 odzież 44.23
1.2 obuwie 7.06
1.3 zabawki 5.82
1.4 książki 5.41
1.5 artykuły szkolne 2.12
1.6 środki czystości i higieny osobistej 3.98
1.7 słodycze 17.42
1.8 żywność długoterminowa 28.5
1.9 ziemiopłody 6.1
2.2 inne dary 2.0
2.1 krótki opis tych innych darów nocnik dziecięcy/ nakładka
3.1 udział w imprezach towarzyszących 1
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów Strona szkolna
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Kutnowskie Stowarzyszenie " Nie Jesteś Sam "
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 42

Podziękowania

Podziękowania

Dyrekcja ZSZ Nr 2 im.dr.Antoniego Troczewskiego
w Kutnie

Szkolne Koło Caritas w ZSZ Nr 2 w Kutnie