Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 100
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Parafia pw. Jezusa Miłosiernego
Miejscowość Turka
kod pocztowy 20-258
adres (ulica) Malinowa
obszar administracyjny Turka, os. Borek
teren prowadzenia zbiórek gmina Wólka
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Ośrodek Pomocy Społecznej Wólka Jakubowice Murowane
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5821038
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://milosierny.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 156.00
1.2 obuwie 19.00
1.3 zabawki 34.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 8.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 39.00
1.7 słodycze 35.00
1.8 żywność długoterminowa 92.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 34.00
2.1 krótki opis tych innych darów torebki damskie, pościel, łyżwy
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 33
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 21
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania