Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 76
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 16
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-138
adres (ulica) Kasztanowa 1
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek Filia nr 16
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-4447755
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://mbp.lublin.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Udział w Wielkiej Zbiórce Ulicznej oraz zbiórka stacjonarna na terenie Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Kasztanowej1.

1.1 odzież 0.5000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.50
1.4 książki 0.50
1.5 artykuły szkolne 0.10
1.6 środki czystości i higieny osobistej 6.20
1.7 słodycze 3.00
1.8 żywność długoterminowa 7.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.80
2.1 krótki opis tych innych darów Nowe: koc, dwie małe poduszki, dwie małe poszewki
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie, dyrektor Piotr Tokarczuk, dyrektor Renata Filipiak, Parafia św. Antoniego w Lublinie, ksiądz Marek Urban, Małgorzata Staniak, Karol Nucia, Maja Nucia, Weronika Lefeld, Elżbieta Kopczyńska, Tomasz Staniak