Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 67
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-601
adres (ulica) Balladyny 22
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa nr 3
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Caritas, Bractwo św. Brata Alberta
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5252526
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://sp3.lublin.eu

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 108.2000
1.2 obuwie 12.65
1.3 zabawki 46.75
1.4 książki 25.05
1.5 artykuły szkolne 9.40
1.6 środki czystości i higieny osobistej 1.30
1.7 słodycze 0.00
1.8 żywność długoterminowa 12.15
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących Nie
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) - Caritas Archidiecezji Lubelskiej - Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania
  • Podziękowania dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie, w której mieścił się sztab nr 67.