Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 74
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół Elektronicznych
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-704
adres (ulica) Wojciechowska 38
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek 6 grudnia 2023
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Polski Czerwony Krzyż
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5256691
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://zsel.lublin.eu/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Szkolna zbiórka darów

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 13.50
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 55.00
1.8 żywność długoterminowa 650.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 1
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Polski Czerwony Krzyż Lublin
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania

Dla Dyrekcji Zespołu Szkół Elektronicznych

Dla Samorządu Uczniowskiego