Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 64
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Miejscowość Kutno
kod pocztowy 99-300
adres (ulica) Staszica 6
obszar administracyjny miasto Kutno
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Kutnowskie Stowarzysznie "NIE JESTEŚ SAM"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 24-3551577
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 38.0000
1.2 obuwie 1.00
1.3 zabawki 3.00
1.4 książki 5.00
1.5 artykuły szkolne 7.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 16.00
1.8 żywność długoterminowa 27.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie jesteś sam"
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 5
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 42

Podziękowania

Podziękowania