Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 68
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Z. Herberta
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-850
adres (ulica) Radzyńska 5
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek Dzielnica Czechów Południowy
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7413703
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://sp45.lublin.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 11.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 8.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 8.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 18.00
1.8 żywność długoterminowa 47.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania