Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Daniel
Nazwisko Worobiec

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-445
adres (ulica) Zemborzycka 82
obszar administracyjny Lublin
teren prowadzenia zbiórek Szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7440951
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://www.zstk.edu.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

ZSTK Lublin facebook

https://www.facebook.com/photo?fbid=691381712708959&set=pcb.691381796042284

ZSTK strona internetowa

https://zstk.edu.pl/aktualnosci/podsumowanie-akcji-pomoz-dzieciom-przetrwac-zime

 

1.1 odzież 2.30
1.2 obuwie 2.70
1.3 zabawki 5.20
1.4 książki 2.80
1.5 artykuły szkolne 2.25
1.6 środki czystości i higieny osobistej 28.80
1.7 słodycze 8.30
1.8 żywność długoterminowa 35.30
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów 31
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Proszę o podziękowania za udział w akcji

 

1)Dla Szkoły - Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki

Lub w skrócie dla ZSTK Lublin

2)Dla Bursy nr 7 w Lublinie - która mieści się przy ZSTK Lublin

 

3)Dla mnie jako szefa sztabu- Daniela Worobca