Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 113
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 6
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-045
adres (ulica) Czwartaków 11
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa nr 6
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5330235
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://www.sp6.lublin.eu/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórki odbywały się na terenie szkoły, pod przewodnictwem Samorządu Uczniowskiego, dzieci ogłaszały zbiórki w klasach a miejsca zbiórek były dwa, w szatni i na I piętrze. Uczniowie chętnie przynosili dary potrzebującym.

1.1 odzież 4.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 1.00
1.4 książki 3.00
1.5 artykuły szkolne 4.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.5
1.7 słodycze 12.00
1.8 żywność długoterminowa 4.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących zabawa na którą biletem wstępu było coś słodkiego
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim dzieciom, Państwu Rodzicom i nauczycielom uczestniczącym w tegorocznej zbiórce.