Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 111
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-470
adres (ulica)
obszar administracyjny
teren prowadzenia zbiórek
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież 61.4600
1.2 obuwie 9.78
1.3 zabawki 35.14
1.4 książki 20.64
1.5 artykuły szkolne 28.28
1.6 środki czystości i higieny osobistej 29.04
1.7 słodycze 19.23
1.8 żywność długoterminowa 144.41
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.62
2.1 krótki opis tych innych darów Ramka na zdjęcie
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli SP nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie.