Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 142
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji 18 Kosobudzka Drużyna Starszoharcerska Husaria im. Bohaterów Bitwy pod Komarowem
Miejscowość Kosobudy
kod pocztowy 22-470
adres (ulica) Kosobudy 37
obszar administracyjny Gmina Zwierzyniec
teren prowadzenia zbiórek Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Boboli w Kosobudach
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Caritas
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

na terenie Parafii Kosobudy

1.1 odzież 8.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 20.00
1.4 książki 7.00
1.5 artykuły szkolne 9.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 42.00
1.7 słodycze 120.00
1.8 żywność długoterminowa 270.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 12.00
2.1 krótki opis tych innych darów herbata, kawa
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Caritas, Zamość
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 30
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania
  1. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej
  2. ks. Proboszcz Józef Zwolak
  3. 18 Kosobudzka Drużyna Starszoharcerska Husaria im. Bitwy pod Komarowem przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Kosobudach
  4. Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej