Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 94
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa
Miejscowość Palikije
kod pocztowy 24-204
adres (ulica) Wojciechów
obszar administracyjny Gmina Wojciechów
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa w Palikijach
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) DPS Matczyn
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5177013
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https:sppalikije@wp.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 5.00
1.4 książki 0.30
1.5 artykuły szkolne 0.50
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 20.00
1.8 żywność długoterminowa 0.50
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego DPS Matczyn
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 40
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania