Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 103
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół
Miejscowość Krzemień
kod pocztowy 23-304
adres (ulica) Krzemień Pierwszy
obszar administracyjny Krzemień Pierwszy, gmina Dzwola
teren prowadzenia zbiórek Krzemień Pierwszy-szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 15-8752855
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://zskrzemien.szkolna.net

Efekty zbiórek

1.1 odzież 1.3000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 7.90
1.4 książki 4.10
1.5 artykuły szkolne 4.10
1.6 środki czystości i higieny osobistej 39.00
1.7 słodycze 32.00
1.8 żywność długoterminowa 142.80
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 8
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 8
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Uczniom i Rodzicom Zespołu Szkół w Krzemieniu.
LKS Iskra Krzemień.
Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Wójtowi Gminy Dzwola p. Wiesławowi Dyjachowi.