Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 117
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
Miejscowość Sosnowica
kod pocztowy 21-230
adres (ulica) Wojska Polskiego 27
obszar administracyjny Gmina Sosnowica
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa w Sosnowicy
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS, Pedagog szkolny, Psycholog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 82-5912115
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.sosnowica.szkolna.net/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Sosnowicy

1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 5.00
1.7 słodycze 1.50
1.8 żywność długoterminowa 156.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowicy
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 15
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 117

Podziękowania

Podziękowania

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowicy- Pani Anna Krasińska

Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowicy- Pani Ewa Praczyk

Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowicy- Małgorzata Iwanek- Rybak

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sosnowicy- Pani Marzena Waszczuk- Bancerz

Pedagog Szkolny- Pani Ewa Targosz

Psycholog Szkolny- Pani Małgorzata Kaszuba

Samorząd Szkoły Podstawowej w Sosnowicy

Szef Sztabu- Wojciech Cieśliński