Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Monika
Nazwisko Popko

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
Miejscowość Biłgoraj
kod pocztowy 23-400
adres (ulica) Kościuszki 98
obszar administracyjny miasto Biłgoraj
teren prowadzenia zbiórek szkoła-RCEZ
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6867978
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.rcezbilgoraj.lbl.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Na terenie szkoły- Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, w dniach 21.11.2022-14.12.2022

1.1 odzież 20.00
1.2 obuwie 10.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 9.00
1.8 żywność długoterminowa 573.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) pedagog szkolny w RCEZ
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 15
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły za włączenie się w akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Składam serdeczne podziękowania wolontariuszom.

Podziękowania otrzymują: Anna Olszowy- za-ca dyrektora, Maria Litwin, Katarzyna Głowicka, Bartłomiej Chołyst, Aleksander Wardach,  Dawid Woźny, Patryk Deryło, Zofia Mazgaj, Kinga Pomarańska, Natalia Niedzwiecka, Klaudia Skrok.

Monika Popko- szef sztabu